OSTATNIE POŻEGNANIE - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

OSTATNIE POŻEGNANIE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18.11.2020 wieku 98 lat zmarł Płk. Michał Mikłaszewicz komendant naszego szpitala w latach 1971 -1988.

W czerwcu 1962r. jeszcze jako major Michał Mikłaszewicz otrzymał nominację na stanowisko zastępcy komendanta do spraw lecznictwa Wojskowego Zespołu Sanatoryjnego w Ciechocinku. .

Jednocześnie przez wiele lat kierował w naszym szpitalu działającym Ośrodkiem Kardiologicznym CKP Wojskowej Akademii Medycznej. W październiku 1966r. otrzymał awans do stopnia podpułkownika. W październiku 1971r. przejął pełnienie obowiązków komendanta Wojskowego Zespołu Sanatoryjnego w Ciechocinku. Nominację na stanowisko komendanta otrzymał w marcu 1973r. W październiku tego roku został awansowany do stopnia pułkownika. W 1981r. został mianowany komendantem Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego w Ciechocinku. 13 maja 1988r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.


Podczas ponad 98 - letniego życia dał się poznać jako człowiek inteligentny, niezwykle skromny, opanowany, pracowity, dowcipny i o wysokiej kulturze osobistej.

 

Pobyt dla żołnierzy

Wróć w sposób łagodny
i spokojny do codzienności

zobacz więcej

Zdrowie w pakiecie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem.

Turnusy rehabilitacyjne z dofin. PCPR, PEFRON

więcej