OSTATNIE POŻEGNANIE - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

OSTATNIE POŻEGNANIE

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Leszka Dzierżewicza, Burmistrza Ciechocinka.
Od ćwierć wieku jako Burmistrz Ciechocinka niestrudzenie, z zaangażowaniem służył miastu i jego mieszkańcom.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako przyjaciel 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pobyt dla żołnierzy

Wróć w sposób łagodny
i spokojny do codzienności

zobacz więcej

Zdrowie w pakiecie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem.

Turnusy rehabilitacyjne z dofin. PCPR, PEFRON

więcej