Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach ośrodka rehabilitacji kardiologicznej dziennej - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach ośrodka rehabilitacji kardiologicznej dziennej

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny SP ZOZ w Ciechocinku informuje, iż od 3 września 2018 roku będzie przyjmował pacjentów na rehabilitację kardiologiczną w warunkach ośrodka rehabilitacji kardiologicznej dziennej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Warunkiem przyjęcia pacjenta jest posiadanie skierowania (wzór w załączeniu), wystawionego przez lekarza poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej oraz z oddziałów szpitalnych: chorób wewnętrznych, kardiologicznego bądź kardiochirurgicznego.

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej dziennej to maksymalnie 24 dni zabiegowe. Program rehabilitacji będzie ustalony indywidualnie dla każdego pacjenta. W ramach leczenia pacjenta, poza zabiegami fizjoterapeutycznymi i edukacją, wykonana będzie diagnostyka potrzebna do ustalenia programu rehabilitacji kardiologicznej.

Więcej informacji pod numerem tel. 54 283 7264 od poniedziałku do piąteku w godz. 8.00 - 14.00

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach ośrodka rehabilitacji kardiologicznej dziennej

Pobyt dla żołnierzy

Wróć w sposób łagodny
i spokojny do codzienności

zobacz więcej

Zdrowie w pakiecie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem.

Turnusy rehabilitacyjne z dofin. PCPR, PEFRON

więcej