UROCZYSTOŚĆ UCZCZENIA 100-LECIA ODRODZENIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

UROCZYSTOŚĆ UCZCZENIA 100-LECIA ODRODZENIA WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

W dniu 18.10.2018r. w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SPZOZ w Ciechocinku dokonano uroczystego posadzenia 3 dębów dla upamiętnienia 100-lecia Odrodzenia Wojskowej Służby Zdrowia. To inicjatywa dr Aurelii Ostrowskiej, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, której celem jest uczczenie pomięci o historii wojskowej medycyny. To również inspiracja do wytrwałej i efektywnej pracy dzisiaj i w przyszłości, by wojskowa służba zdrowia była oparciem dla innych jak posadzone Dęby Pamięci.
- Pielęgnujmy te dęby, by zapuściły głęboko korzenie, rosły silne i tak jak wojskowa służba zdrowia służyły następnym pokoleniom – mówił podczas uroczystości Ireneusz Lelwic – dyrektor szpitala
Uroczystego wkopania dębów dokonali: ks.prałat Grzegorz Karolak, dyrektor szpitala lek.Ireneusz Lelwic oraz pracownica szpitala mgr piel. Kamila Wiśniewska.

Pobyt dla żołnierzy

Wróć w sposób łagodny
i spokojny do codzienności

zobacz więcej

Zdrowie w pakiecie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem.

Turnusy rehabilitacyjne z dofin. PCPR, PEFRON

więcej