MOBILNY PUNKT POBRAŃ COVID -19 - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

MOBILNY PUNKT POBRAŃ COVID -19

Punkt wymazowy będzie uruchamiany tylko i wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.  

Ważna informacja! 

Szanowni Państwo, w związku z decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia od dnia 10.03.2022r. nasz punkt  wymazowy nie będzie realizował wymazów refundowanch przez NFZ.

Od 10.03.2022r. będzie możliwość wykonania testu antygenowego lub testu PCR za odpłatnością w godzinach  10.00 - 11.00 ( od poniedziałku do piątku). 

Punkt wymazowy będzie uruchamiany tylko i wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. 

  Sobota i Niedziela punkt wymazowy  jest nieczynny. 

ZRÓB BADANIE  W KIERUNKU SARS -CoV -2

MOBILNY PUNKT POBRAŃ

 

Rejestracja na wymaz tel. 54 283 7247 godz. 8.00 - 18.00

Wykonujemy dwa rodzaje testów :

Diagnostyka genetyczna - test metodą RT-PCR – (wymaz) 

Badanie wykonuje się w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa SASR-CoV-2 
Obecnie jest to jedyna metoda zalecana przez Światową Organizację Zdrowia do diagnozowania czynnego zakażenia COVID-19.Test wykonuje się pobierając materiał z nosogardzieli pacjenta, przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonej wymazówki.
W tak pobranym wymazie poszukuje się genów charakterystycznych dla koronawirusów (gen E),
oraz genów charakterystycznych dla wirusa SARS-CoV-2 (RdRP, N lub ORF)

Czas oczekiwania do 48 godzin.

Test antygenowy - Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

Szybki test antygenowy, wykrywający obecność białka strukturalnego aktywnego wirusa SARS-CoV-2 zdolnego do replikacji – Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device – firmy Abbott 

Test jest zgodny z dopuszczeniem i rekomendacjami WHO.

Czas oczekiwania do  20 min.

Jeśli posiadasz skierowanie na badanie od lekarza POZ zostanie wykonany test metodą RT-PCR.

Badania wykonujemy również prywatnie 

Test genetyczny metodą RT-PCR – cena 470,00 ZŁ

Test antygenowy  - cena  100,00 zł


Jak przygotować się do badania diagnostycznegoMinimum 2 godziny przed badaniem:

• nie spożywaj posiłków

• nie pij

• nie żuj gumy

• nie płucz jamy ustnej i nosa

• nie myj zębów

• nie przyjmuj leków

• nie pal papierosów.

Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, wynik testu może być nierozstrzygający.

Na badanie:

• zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL

• przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez lekarza POZ.

Jeśli jesteś właścicielm firmy i chciałbyś przeprowadzić badania wśród pracowników 

Na podany adres email testy@22wszur.pl  zgłoś  zapotrzebowanie na wykonanie testów COVID 19.

Należy podać dane firmy do wystawienia faktury, listę osób, rodzaj testu , formę płatności oraz numer telefonu.

Skontaktujemy się z tobą telefonicznie i ustalimy termin i godzinę przybycia.

W przypadku płatności przelewem wymagana jest wpłata na konto Szpitala przed wykonaniem testu na podstawie Faktury Proforma .

Pobyt dla żołnierzy

Wróć w sposób łagodny
i spokojny do codzienności

zobacz więcej

Zdrowie w pakiecie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem.

Turnusy rehabilitacyjne z dofin. PCPR, PEFRON

więcej