Procedura przyjęcia na pobyt - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Procedura przyjęcia na pobyt

Pierwszym etapem  przyjęcia jest krótka ankieta kwalifikująca do przyjazdu

    POBIERZ ANKIETĘ (format pliku pdf)     

Jeżeli któraś z odpowiedzi brzmi „tak” Państwa pobyt będzie niemożliwy – prosimy wówczas o kontakt telefoniczny w celu omówienia dalszego postępowania.

Jeżeli wszystkie! odpowiedzi na pytania z ankiety są negatywne  - zapraszamy do przyjazdu.

W miarę możliwości prosimy o przybycie do Szpitala wyłącznie transportem indywidualnym tzn.  z wykluczeniem środków transportu publicznego.(np. kolej, autobus, taksówka). 

Jeżeli został/a Pan/Pani przywieziony np. przez rodzinę, prosimy aby osoby towarzyszące pozostały do czasu zakwalifikowania Pana/Pani na leczenie.

Prosimy o przybycie w godzinach 09.30 – 14.30. Przybycie poza wyznaczonymi godzinami może uniemożliwić przyjęcie w danym dniu.

Zgodnie z wytycznymi GIS dla funkcjonowania sanatoriów oraz Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( DZ.U.2020 poz.964), każda osoba przyjeżdżająca na leczenie uzdrowiskowe musi posiadać negatywny wynik PCR testu  diagnostycznego w kierunku SARS -CoV-2 wykonany nie wcześniej niż na 4 dni przed datą przyjazdu. Dotyczy to osób przyjeżdżających ze skierowaniem z NFZ, odbywających rehabilitację szpitalną ( WRK,WRN,REH.OGÓLN.) oraz żołnierzy wraz osobą towarzyszącą pełnoletnią przebywających na turnusie leczniczo -profilaktycznym.

Pacjenci pełnopłatni  posiadający potwierdzenie szczepienia 14 dni po podania drugiej dawki przyjmowani są bez obowiązku wykonania  testu  antygenowego w naszym Szpitalu.

Pozostałe osoby pełnopłatne nie posiadające potwierdzenia szczepienia, będą miały wykonany test antygenowy – bezpłatnie

Warunkiem przyjęcia na pobyt jest posiadanie wyniku negatywnego PCR testu diagnostycznego w kierunku SARS -CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż na 4 dni przed datą przyjazdu.

 lub wykonie testu w naszym szpitalu.

 

Podczas oczekiwania na wynik ( około 30 minut )  wypełnią Państwo ankietę epidemiologiczną oraz wymagane oświadczenia. Otrzymają Państwo również ulotkę informacyjną o zasadach postępowania w czasie rehabilitacji w warunkach pandemii.

Po uzyskaniu wyniku ujemnego będą mogli Państwo przejść do recepcji w celu meldunku i rozpoczęcia leczenia.   

Szpital nie zapewnia środków ochrony osobistej. Szpital udostępnia płyny dezynfekcyjne.

Prosimy o zabranie ze sobą:

Środki ochrony osobistej ( maseczki - ew.przyłbice, rękawiczki)
dokumentacji leczenia
leki na cały okres pobytu.
Istnieje możliwość zakupu maseczek i rękawiczek na miejscu.

Na chwilę obecnę wg wytycznych GIS  posiłki są serwowane do stolika z możliwością wyboru diety. 

22 WSzUR realizowane są aktualne obowiązujące regulacje Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych uprawnionych organów.  

Szpital zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zabiegów  ( w obecnej chwili nie wykonujemy zabiegów borowiny, inhalacji i kriokomory).

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najwyższą wartością.

Zapraszamy na pobyt w bezpiecznych warunkach.

 

Pliki do pobrania

Informator kuracjusza

Informator Kuracjusza

Przed przyjazdem

  • Czy muszę wpłacić zaliczkę na pobyt prywatny?
  • Ile wynosi opłata klimatyczna w Ciechocinku?
  • Czy samodzielnie mogę wybrać pokój w obiekcie, jeśli przyjeżdżam na pobyt prywatny?
zobacz więcej

W dniu przyjazdu

  • Czy akceptujecie zwierzęta?
  • Czy rezygnacja z wyjazdu na pobyt prywatny powoduje zwrot zaliczki?
  • Czy mogę przedłużyć pobyt prywatny o parę dni?
zobacz więcej

Podczas pobytu

  • Czy za pobyt mogę zapłacić kartą?
  • Czy zapewniacie dietę niskokaloryczną?
  • Czy baza zabiegowa i stołówka mieści się w jednym budynku?
zobacz więcej