Rehabilitacja Ogólnoustrojowa - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA 

Świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego.

Świadczenia realizowane są w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala w trybie pilnym lub w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych w trybie stabilnym z uwzględnieniem uprawnień do świadczeń poza kolejnością.

 W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy!

 (art. 20 ust. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

 Po sprawdzeniu w aplikacji AP-KOLCE i stwierdzeniu  wpisu u innego świadczeniodawcy - dokumentacja po zarejestrowaniu bez rozpatrzenia zostaje odesłana.

 
Od dnia 10 stycznia 2022 r. skierowania na oddział rehabilitacji muszą być obowiązkowo wystawiane w formie elektronicznej.
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej Dz.U. 2021 poz. 2132)

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. e-skierowanie do szpitala  na Oddział Rehabilitacji (4300)

* wystawione po leczeniu szpitalnym przez  lekarzy z oddziałów:

  - urazowo-ortopedycznego (4580),

  - chirurgicznego (4500),

  - neurochirurgicznego (4570),
  - neurologicznego (4220),

  - reumatologicznego (4280),

  - chorób wewnętrznych (4000)

  - onkologicznych (4240)

  - ginekologicznych (4452)

  - urologicznych (4640)

  - pediatrycznych (4401)

  - kardiologicznych (4100)

  - geriatrycznych (4060)

* w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych wystawione przez lekarzy z poradni:
   - urazowo-ortopedycznej (1580),
   - neurologicznej (1220),
   - rehabilitacyjnej (1300),
   - reumatologicznej (1280).

Oddziały i poradnie wystawiające e-skierowanie muszą posiadać umowę z NFZ na udzielanie świadczeń.

2. Aktualna dokumentacja medyczna (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań  RTG, TK, rezonansu magnetycznego).

3. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń poza kolejnością dotyczący:

-żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy pełniący terytorialną służbę wojskową (ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny )
- Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,

- osoby poszkodowanej poza granicami państwa,

- inwalidy wojennego i wojskowego,

- kombatanta i osoby represjonowanej z powodów politycznych,

- osoby ze  znacznym stopniem niepełnosprawności.

4. Do dokumentacji należy dołączyć swoje dane wraz ze zgodą na wpis do kolejki osób oczekujących oraz na przetwarzanie danych osobowych:
  - pełny adres z kodem pocztowym,
  - nr PESEL,
  - nr telefonu,
  - opcjonalnie adres e-mail.

 Dokumenty należy dostarczyć:

osobiście do Działu Obsługi Pacjenta w godz. 7:00-21:00
przesłać pocztą na adres: 
22.Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5

87-720 Ciechocinek

przesłać e-mail: kolejka@22wszur.pl
 

Więcej informacji pod numerem telefonu 54 283 7381 od poniedziałku do piątku 8.00 - 13.00

W obecnej chwili jedna cześć budynku jest wyłączona, gdyż przeprowadzamy generalny remont pokoi oraz kawiarnia znajdująca się na obiekcie jest zamknięta. 

Ważne informacje

Więcej informacji pod numerem telefonu

54 283 7381

Poniedziałek -  Piątek w godz. 8.00 - 13.00

Informator kuracjusza

Informator Kuracjusza

Przed przyjazdem

  • Czy muszę wpłacić zaliczkę na pobyt prywatny?
  • Ile wynosi opłata klimatyczna w Ciechocinku?
  • Czy samodzielnie mogę wybrać pokój w obiekcie, jeśli przyjeżdżam na pobyt prywatny?
zobacz więcej

W dniu przyjazdu

  • Czy akceptujecie zwierzęta?
  • Czy rezygnacja z wyjazdu na pobyt prywatny powoduje zwrot zaliczki?
  • Czy mogę przedłużyć pobyt prywatny o parę dni?
zobacz więcej

Podczas pobytu

  • Czy za pobyt mogę zapłacić kartą?
  • Czy zapewniacie dietę niskokaloryczną?
  • Czy baza zabiegowa i stołówka mieści się w jednym budynku?
zobacz więcej