Rehabilitacja Ogólnoustrojowa - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Rehabilitacja Ogólnoustrojowa

 

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA 

Świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego.

Świadczenia realizowane są w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym w ciągu 6 miesięcy od wypisu ze szpitala w trybie pilnym lub w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych w trybie stabilnym z uwzględnieniem uprawnień do świadczeń poza kolejnością.

 W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy!

 (art. 20 ust. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

 Po sprawdzeniu w aplikacji AP-KOLCE i stwierdzeniu  wpisu u innego świadczeniodawcy - dokumentacja po zarejestrowaniu bez rozpatrzenia zostaje odesłana.

 
Od dnia 10 stycznia 2022 r. skierowania na oddział rehabilitacji muszą być obowiązkowo wystawiane w formie elektronicznej.
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej Dz.U. 2021 poz. 2132)

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. e-skierowanie do szpitala  na Oddział Rehabilitacji (4300)

* wystawione po leczeniu szpitalnym przez  lekarzy z oddziałów:

  - urazowo-ortopedycznego (4580),

  - chirurgicznego (4500),

  - neurochirurgicznego (4570),
  - neurologicznego (4220),

  - reumatologicznego (4280),

  - chorób wewnętrznych (4000)

  - onkologicznych (4240)

  - ginekologicznych (4452)

  - urologicznych (4640)

  - pediatrycznych (4401)

  - kardiologicznych (4100)

  - geriatrycznych (4060)

* w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych wystawione przez lekarzy z poradni:
   - urazowo-ortopedycznej (1580),
   - neurologicznej (1220),
   - rehabilitacyjnej (1300),
   - reumatologicznej (1280).

Oddziały i poradnie wystawiające e-skierowanie muszą posiadać umowę z NFZ na udzielanie świadczeń.

2. Aktualna dokumentacja medyczna (karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań  RTG, TK, rezonansu magnetycznego).

3. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń poza kolejnością dotyczący:

-żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy pełniący terytorialną służbę wojskową (ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny )
- Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,

- osoby poszkodowanej poza granicami państwa,

- inwalidy wojennego i wojskowego,

- kombatanta i osoby represjonowanej z powodów politycznych,

- osoby ze  znacznym stopniem niepełnosprawności.

4. Do dokumentacji należy dołączyć swoje dane wraz ze zgodą na wpis do kolejki osób oczekujących oraz na przetwarzanie danych osobowych:
  - pełny adres z kodem pocztowym,
  - nr PESEL,
  - nr telefonu,
  - opcjonalnie adres e-mail.

 Dokumenty należy dostarczyć:

osobiście do Działu Obsługi Pacjenta w godz. 7:00-21:00
przesłać pocztą na adres: 
22.Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny

ul. Wojska Polskiego 5

87-720 Ciechocinek

przesłać e-mail: kolejka@22wszur.pl
 

Więcej informacji pod numerem telefonu 54 283 7381 od poniedziałku do piątku 8.00 - 12.00

Ważne informacje

Więcej informacji pod numerem telefonu

54 283 7381

Poniedziałek -  Piątek w godz. 8.00 - 12.00

Informator kuracjusza

Informator Kuracjusza

Przed przyjazdem

  • Czy muszę wpłacić zaliczkę na pobyt prywatny?
  • Ile wynosi opłata klimatyczna w Ciechocinku?
  • Czy samodzielnie mogę wybrać pokój w obiekcie, jeśli przyjeżdżam na pobyt prywatny?
zobacz więcej

W dniu przyjazdu

  • Czy akceptujecie zwierzęta?
  • Czy rezygnacja z wyjazdu na pobyt prywatny powoduje zwrot zaliczki?
  • Czy mogę przedłużyć pobyt prywatny o parę dni?
zobacz więcej

Podczas pobytu

  • Czy za pobyt mogę zapłacić kartą?
  • Czy zapewniacie dietę niskokaloryczną?
  • Czy baza zabiegowa i stołówka mieści się w jednym budynku?
zobacz więcej