Poradnia ambulatoryjna - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Poradnia ambulatoryjna

Nasza Poradnia jest poradnią specjalistyczną dostępną dla wszystkich pacjentów, ukierunkowaną  jest na schorzenia układu ruchu, schorzenia kardiologiczne, a także pulmonologiczne, m.in. POCHP, dychawica oskrzelowa, przewlekłe nieżyty gardła i oskrzeli.

Dzięki wyspecjalizowanemu personelowi wykonujemy m.in. terapię manualną, masaż klasyczny całkowity, masaż segmentarny, gimnastykę indywidualną, fizjoterapeutyczną i inne.

Przyjmujemy pacjentów z Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • ze skierowaniami na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne,
  • do Poradni Rehabilitacyjnej,
  • do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej,
  • na zabiegi fizjoterapeutyczne

Skierowanie należy dostarczyć:

  • osobiście do Poradni rehabilitacyjnej w godz. 8:00-14:00
  • przesłać pocztą na adres:

22.Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
ul. Wojska Polskiego 5
87-720 Ciechocinek

  • przesłać e-mail: m.zienkiewicz@22wszur.pl
  • dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących

Dokumentacja o której mowa podlega rejestracji i wpisaniu na listę osób oczekujących jako ,,przypadek pilny” lub ,,przypadek stabilny”.

 

 

Poradnia Rehabilitacyjna znajduje się w 22 WSZUR przy ul. Wojska Polskiego 5.

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8. 00 -14.00

Kontakt: 54 283 7264.

Pobyt dla żołnierzy

Wróć w sposób łagodny
i spokojny do codzienności

zobacz więcej

Zdrowie w pakiecie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem.

Turnusy rehabilitacyjne z dofin. PCPR, PEFRON

więcej