Ogłoszenie o konkursie na stanowisko przełożonej pielęgniarek w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SPZOZ - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko przełożonej pielęgniarek w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SPZOZ

Pobyt dla żołnierzy

Wróć w sposób łagodny
i spokojny do codzienności

zobacz więcej

Zdrowie w pakiecie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem.

Turnusy rehabilitacyjne z dofin. PCPR, PEFRON

więcej