Badania diagnostyczne i konsultacje - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Badania diagnostyczne i konsultacje

Zapraszamy na konsultacje w zakresie:

 • Kardiologii,
 • Neurologii,
 • Reumatologii,
 • Diabetologii,

BOGATA OFERTA DIAGNOSTYCZNA CHORÓB SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA

 • HOLTER EKG 3 i 12 odprowadzeniowy
 • HOLTER CIŚNIENIOWY
 • ECHO SERCA - KOLOR DOPPLER
 • PRÓBA WYSIŁKOWA
 • SPIROERGOMETRIA
 • EKG Z OPISEM
 • EKG BEZ OPISU
 • BADANIE BEZDECHU SENNEGO ZA POMOCĄ URZĄDZENIA EMBLETTA (polisomnografia)

Badania oraz konsultacje specjalistyczne wykonują  specjaliści kardiolodzy
Dr n. med. Cezary Guga oraz lek. med Dariusz Marcinowski

Rejestracja codziennie  od 8.00 - 14.00
 tel.: (054) 283 7319,
tel.: (054) 283 7310.

 • PRZEPŁYWY (określenie wskaźnika kostkowo/ramiennego)
 • USG REUMATOLOGICZNE (wyłącznie z konsultacją lekarską)
 • USG Z NAKŁUCIEM STAWU (wyłącznie z konsultacją lekarską)

Badania oraz konsultacje specjalistyczne wykonują specjaliści reumatologii oraz balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.
Rejestracja codziennie od 8 .00 - 14.00
tel.: (054) 283 7256.

Oferta oraz cennik
BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH  2023

Badania i konsultacje ogólne cena pln
Badanie lekarskie – pacjenci Przychodni 60,00
Badanie lekarskie – kwalifikujące do kriokomory lub komory hiperbarycznej, fali uderzeniowej 60,00
Konsultacje specjalistyczne * 
(m.in. kardiologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, laryngologiczna)
200,00
Konsultacja specj. z rehab.ruchowej  100,00
Konsultacja logopedyczna 120,00
Badania Kardiologiczne
Holter EKG z interpretacją lekarską

180,00

Holter ciśnieniowy z interpretacją lekarską

160,00

Holter 12 – kanałowy z oceną niedokrwienia

180,00

Echo serca

220,00

Test ergospirometryczny - indywidualnie

300,00

Próba wysiłkowa EKG

200,00

EKG z opisem (bez zlecenia lekarskiego)

60,00

EKG bez opisu (bez zlecenia lekarskiego)

40,00

Trening wydolnościowy z EKG 60,00
 Badania Reumatologiczne 
USG reumatologiczne stawu / tkanek miękkich**

160,00

Nakłucie stawu z ewakuacją płynu i ew. podaniem leku **

240,00

Nakłucie stawu z podaniem leku **

200,00

Nakłucie stawu pod kontrolą USG z ewakuacją płynu lub/i podaniem leku ** 260,00
Pozostałe 

Badanie składu masy ciała

50,00
Badanie bezdechu sennego za pamocą urządzenia Embletta (polisomnografia)

340,00

Badanie stanów zapalnych kamerą termowizyjną

50,00

Psychoterapia 
 Psychoterapia indywidualna - godzina

 150,00

Żywienie  
Porada dietetyczno-diabetologiczna 120,00

*konsultacje wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z lekarzem
**procedury muszą być poprzedzone konsultacją reumatologiczną

Pobyt dla żołnierzy

Wróć w sposób łagodny
i spokojny do codzienności

zobacz więcej

Zdrowie w pakiecie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem.

Turnusy rehabilitacyjne z dofin. PCPR, PEFRON

więcej