Kinezyterpia - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Kinezyterpia

Kinezyterapia - to leczenie ruchem  (ćwiczenia lecznicze lub ćwiczenia usprawniające - gimnastyka).
Ruch i ćwiczenia ruchowe jako bodźce potrafią oddziaływać na cały nasz organizm, wpływają korzystnie na czynności wszystkich jego narządów
i tym samym mogą choremu zwiększyć lub przywrócić pełną sprawność.
Kinezyterapia indywidualna:
Gimnastyka ( terapia) manualna - rodzaje:
 • wg dr Ackermanna
 • Funkcjonalna Osteopatia i Integracja
 • Ortopedyczna terapia manualna Kaltenborna i Evjentha
 • PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
 • IBITA Bobath dla dorosłych
 • Terapia wisceralna
 • Koncepcja Terapi Obrzęku ( KTO)
 • Neurac
Gimnastyka indywidualna z fizjoterapeutą
 • Wyciąg lędźwiowy PROTEC 
 • Wyciąg lędźwiowy PROTEC + ćwiczenia
 • Wyciąg lędźwiowy PROTEC + terapia manualna
 • Kinesiology taping ( PLASTROWANIE)
 • Pionizacja pacjenta na stole pionizacyjnym
 • Ćwiczenia bierne na szynie CPM- stawu kolanowego
 • Ćwiczenia na urządzeniu do biernego ruchu w stawie barkowym
 • Gimnastyka w odciążeniu kończyn górnych i dolnych ( gimnastyka bloczkowa)
 • Gimnastyka w odciążeniu całkowitym
 • Gimnastyka na przyrządach
 • Gimnastyka po krioterapii
Kinezyterapia zespołowa:
 • Gimnastyka zespołową na sali gimnastycznej
 • Gimnastyka na sali, na przyrządach izodynamicznych
 • Gimnastyka w basenie
 • Gimnastyka zespołowa- NORDIC WALKING

Pobyt dla żołnierzy

Wróć w sposób łagodny
i spokojny do codzienności

zobacz więcej

Zdrowie w pakiecie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem.

Turnusy rehabilitacyjne z dofin. PCPR, PEFRON

więcej