Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia nr 117 w celu prowadzenia weekendowego gabinetu w specjalności podologia - 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Ciechocinek

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny
SPZOZ w Ciechocinku

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia nr 117 w celu prowadzenia weekendowego gabinetu w specjalności podologia

Pobyt dla żołnierzy

Wróć w sposób łagodny
i spokojny do codzienności

zobacz więcej

Zdrowie w pakiecie

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem.

Turnusy rehabilitacyjne z dofin. PCPR, PEFRON

więcej